Miłego dnia, dzisiaj jest: piątek, 01 lipca 2022r.

Ewangelia jest księgą życia i należy ją czytać przez całe życie

Kiedy czytasz Ewangelię, nie szukaj rozkoszy, nie szukaj ekstazy, nie szukaj błyskotliwych myśli: szukaj prawdy świętej, jedynej nieomylnej. Nie czytaj tylko bezowocnej ewangelii; staraj się przestrzegać jej przykazań, czytaj ją czynem. Ewangelia jest księgą życia i należy ją czytać przez całe życie.

Nie uważasz tego za najgorętszą z książek. „Tetra-ewangelia” zaczyna się od Ewangelii Mateusza, a kończy na Ewangelii Jana. Mateusz uczy nas więcej o tym, jak czynić wolę Bożą, a jego historie są szczególnie odpowiednie dla tych, którzy stawiają pierwsze kroki na Bożej drodze; Jan ukazuje obraz jedności między Bogiem a człowiekiem odnowionej przez przykazania, jedności, którą mogą osiągnąć tylko ci, którzy wzrastali na drodze Bożej.

Otwierając Ewangelię świętą, aby ją przeczytać, pamiętaj, że to ona decyduje o twoim wiecznym przeznaczeniu. Według niej zostaniemy osądzeni i zgodnie ze sposobem, w jaki pojednaliśmy ziemię z jej przewodnikiem, otrzymamy albo wieczne szczęście, albo wieczne męki (J XII, 48). Zobacz więcej na stronie https://niezalezna.pl/289538-v-ogolnopolski-kongres-nowej-ewangelizacji-haslem-przewodnim-radosc-milosci?page=2

Nie igraj ze swoim wiecznym losem

Bóg objawił człowiekowi wolę niegodnego pyłu! Księga, w której przedstawiona jest ta wielka i święta wola, jest w twoich rękach. Możesz przyjąć lub odrzucić wolę swojego Budowniczego i Zbawiciela, jak chcesz. Twoje życie wieczne i twoja wieczna śmierć są w twoich rękach: sam osądź, ile potrzebujesz dalekowzroczności i mądrości. Nie igraj ze swoim wiecznym losem!

Módlcie się do Pana ze złamanym sercem, aby objawił cuda ukryte w Jego prawie (Ps. CXVIII, 18), którym jest ewangelia. Oczy się otwierają i objawia się cudowne uzdrowienie duszy przez Słowo Boże. Uzdrowienie z niemocy cielesnych było tylko dowodem uzdrowienia duszy, dowodem dla ludzi cielesnych, dowodem dla zaślepionych umysłów przez to, że byli zniewoleni zmysłami (Łk V, 24).

Czytaj ewangelię z największą czcią i pamięcią. Nie uważaj niczego za nieistotne, zbyt niegodne badań. Z każdego jej słowa wyłania się promień światła. Nieznajomość życia oznacza śmierć. Czytając o trędowatych, słabych, niewidomych, chromych, uzdrowionych przez Pana pomyślcie, że dusza wasza, która nosi rany różnego rodzaju grzechów i jest zniewolona przez demony, podobna jest do tych chorych. Ucz się z ewangelii, by wierzyć, że Pan, który ich uzdrowił, uzdrowi cię również, jeśli będziesz gorliwie modlił się o uzdrowienie.

Poproś o otrzymanie tego daru

Osiągnąć stan umysłu, który pomoże ci w otrzymaniu uzdrowienia; a uzdrowienie jest możliwe dla tych, którzy wyznali swój grzech i są gotowi go porzucić (J IX, 39, 41). Pysznemu prawu, to znaczy grzesznikowi, który nie widzi swojej grzeszności, Zbawiciel jest mu bezużyteczny (Mt IX, 13).

Widok grzechu, widok upadku całej ludzkości jest szczególnym darem Boga. Poproś o otrzymanie tego daru, a łatwiej zrozumiesz księgę Niebiańskiego Doktora, Ewangelię. Starajcie się przyswajać ewangelię swoim umysłem i sercem, aby wasz umysł, by tak rzec, mógł w niej pływać, w niej żyć: wtedy wasza praca z łatwością stanie się pracą ewangeliczną. Możesz to osiągnąć, czytając z szacunkiem, pilnie badając ewangelię.

Pobożny Pachomiusz Wielki, jeden z najsłynniejszych ojców starożytności, znał Świętą Ewangelię z zewnątrz i uważał, że jej poznanie na zewnątrz jest obowiązkiem głów swoich uczniów. W ten sposób ewangelia towarzyszyła im wszędzie, nieprzerwanie ich prowadząc. I dlaczego chrześcijański nauczyciel nie miałby teraz ozdobić umysłu niewinnego dziecka ewangelią, zamiast splamić go, ucząc się bajek Ezopa i innych bzdur?

A teraz jest wielu, którzy czytają ewangelię

Jakie szczęście, jakie bogactwo ewangelia odciska się w umyśle! Zwrotów losu i kłopotów, które mogą nas spotkać przez całe nasze ziemskie życie, nie da się przewidzieć. Ewangelię raz wdrukowaną w pamięć ślepiec może opowiedzieć, skazany towarzyszy mu w więzieniu, rozmawia na wsi z oraczem, prowadzi kupca na jarmark, raduje się chorych w czasie dręczących bezsenności i snu .

Nie waż się samodzielnie interpretować Ewangelii i innych ksiąg Pisma Świętego. Pismo Święte zostało przygotowane przez świętych proroków i apostołów, nie dla przyjemności, ale przez tchnienie Ducha Świętego (2 Pt I, 21). Jak więc nie być szaleństwem interpretować go do woli? Duch Święty, który wypowiadał słowo Boże przez proroków i apostołów, tłumaczył je przez Ojców Świętych. Zarówno Słowo Boże, jak i jego interpretacja są darami Ducha Świętego. Tylko taką interpretację przyjmuje Święty Kościół Prawosławny! Tylko jej prawdziwi synowie otrzymują tę interpretację!

Ten, kto interpretuje Ewangelię, jak mu się podoba, i całe Pismo, tym samym odrzuca jej interpretację przez Ojców Świętych, przez Ducha Świętego. Ten, kto zaprzecza interpretacji Pisma przez Ducha Świętego, niewątpliwie zaprzecza samemu Pismu. A słowo Boże, słowo zbawienia, jest stworzone dla tych, którzy głupio interpretują je jako zapach śmierci, obosieczny miecz, którym zabijają się na wieczne zatracenie (II Pt. III, 16; II Kor. II , 15, 16). Tym mieczem Ariusz, Nestoriusz, Eutychius i inni heretycy zostali zabici na zawsze, a przez interpretację Pisma Świętego popadli w bluźnierstwo.

Kiedy Pan był na ziemi w Swoim najświętszym ciele, wielu Go widziało, a jednocześnie Go nie widziało. Cóż to za korzyść, jeśli człowiek widzi na własne oczy oczy zwierząt, ale nic nie widzi oczami duszy, umysłu i serca? A teraz jest wielu, którzy czytają ewangelię i nigdy jej nie czytają, w ogóle jej nie znają.

Ludziom swego świętego nasienia

Ewangelię, powiedział pobożny pustelnik, czyta się z czystym umysłem i rozumie się ją zgodnie z wypełnieniem przykazań przez czyn. Ale doskonałej penetracji ewangelii nie można osiągnąć ludzkimi wysiłkami: jest to dar Chrystusa. Duch Święty, mieszkający w Swoim prawdziwym i wiernym słudze, czyni Go doskonałym czytelnikiem i prawdziwym wypełniaczem ewangelii.

Ewangelia przedstawia cechy nowego człowieka, który jest Panem nieba (I Kor. XV, 48). Ten nowy człowiek jest z natury Bogiem. Ludziom swego świętego nasienia, którzy wierzą w Niego i zmieniają się na Jego podobieństwo, czyni ich bogami z łaski.

Ty, który toczysz się w cuchnącej i brudnej kałuży grzechów i znajdujesz się w tej rozkoszy, podnieś głowy, spójrz w czyste niebo: jest twoje miejsce! Bóg da ci zaszczyt bycia bogami; wyrzekając się tego zaszczytu, wybierasz „cześć” zwierząt, a nawet najbardziej nieczystych. Opamiętaj się! Zostaw cuchnący staw; oczyśćcie się, wyznając swoje grzechy; obmyj się łzami skruchy; udekoruj się łzami pokonanego ducha; wnieście się do nieba: tam będzie wzywana ewangelia. „Dopóki macie światło (ewangelię, w której ukryty jest Chrystus), wierzcie w światło, abyście byli synami światłości”

Może to też cię zainteresuje:

Dodaj komentarz